Τι είναι η Λειτουργική Ιατρική;

Η Λειτουργική Ιατρική είναι μια προσέγγιση βασισμένη στη βιολογία του συστήματος που επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της βαθύτερης αιτίας της νόσου.

Κάθε σύμπτωμα ή διαφορική διάγνωση μπορεί να είναι ένα από τα πολλά που συμβάλλουν στην ασθένεια ενός ατόμου.

Παρακαλείστε να παρακολουθήσετε αυτή την παρουσίαση 2 λεπτών που εξηγεί τι είναι η λειτουργική ιατρική.

Λειτουργική Ιατρική

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε ισορροπημένη υγεία και ευεξία μέσω μιας προσέγγισης Λειτουργικής Ιατρικής.